ته دوز دو طبقه با میز نقاله

tahdookht-2tabaghe

مشخصات دستگاه:

  • عرض دستگاه 85 سانتي متر
  • مجهز به سيستم plc و پانل تاچ اسكرين
  • داراي سروموتور
  • سرعت 200 پاكت در دقيقه
  • طول نهايي پرتاب 1500 ميليمتر
  • داراي الكتروموتور با اينورتر براي موتور اصلي و كشنده
  • داراي چشم حساس به رنگ در يك طبقه