دستگاه ته دوخت

tah-dookht

مشخصات دستگاه:

  • عرض دستگاه 70 سانتي متر
  • مجهز به سيستم plc و پانل كنترل تاچ اسكرين
  • داراي سروموتور
  • سرعت 120 پاكت در دقيقه (30 سانتي متري )
  • طول نهايي پرتاب 1500 ميليمتر
  • داراي الكتروموتور با اينورتر براي موتور اصلي و كشنده
  • داراي چشم حساس به رنگ