درباره ما

پلاست ماشين در سال 1370 با تكيه بر نيروي علمي و انساني خود، با هدف توليد ماشين آلات پلاستيك، و با تاكيد بر ساخت ماشين هاي دوخت پلاستيك كار خود را آغاز كرده است.

در حال حاضر مهمترين توليدات  عبارتند از : دستگاه ته دوز، دستگاه بغل دوز، دستگاه سنترسيل (روده كن)، دستگاه رول به رول، دستگاه سه طرف دوخت، دستگاه چند كاره ، دستگاه چاپ، دستگاه پرفراژ طولي و عرضي و دستگاه دوخت دستكش  .

گستره استفاده از توليدات ما در داخل و حتي بيرون از مرزهاي كشور عزيزمان ايران ميباشد.